Oldřich Kaiser & Dáša Vokatá / Perly sviním


více videí

 


kniĹľnĂ­ nakladatelstvĂ­

Poslední­ novinka roku 2009


2009-12-15
Poslední­m titulem letošní­ho roku jsou klasické pohádky Jindřicha Šimona Baara. Před několika lety jsme vydali jeho Chodské pohádky. Letos se jim dostalo pokračování­ pod názvem Chodské pohádky 2. Baarovy pohádky patří­ stále k nejoblí­benější­ četbě dětských, ale pro svou lidovou jadrnost i dospělých čtenářů. Neztratily po letech svůj jedinečný vypravěčský šarm, kouzlo, fantazii a bodrý chodský humor. Pohádky opět vyzdobil kreslí­ř a karikaturista Milan Kocmánek.
kniĹľnĂ­ nakladatelstvĂ­

Druhá kniha autora žijí­cí­ho v Kanadě


2009-12-12
Soubor osmi poví­dek a novel s názvem Milní­ky mimo civilizaci je volným pokračování­m knihy Rozcestí­ mimo civilizaci (Carpe diem, 2007). Také zde autor uplatňuje své cestovatelské zkušenosti a sklony k dobrodružství­, když čtenáře zavádí­ do pro Evropany stále exotických končin s nedotčenou pří­rodou, jako je napří­klad Aljaška, sever Quebeku, Manitoby, Britská Kolumbie či naopak na jih do Mexického zálivu. Barvitost a vizuální­ krása, s ní­ž jsou tyto oblasti vylí­čeny, může oslovit početné milovní­ky cestopisů. V pří­bězí­ch jde však o ví­c - o dramata s mnoha zápletkami bezmála detektivní­mi a nečekaným koncem, o konflikty charakterů v extrémní­ch situací­ch, o srážku minulosti a pří­tomnosti uvnitř postav, protože ocitnout se „mimo cililizaci“ neznamená jen pojem zeměpisný, nýbrž také psychologický a etický.
kniĹľnĂ­ nakladatelstvĂ­

Po 61 letech vychází­ Eskymo Welzl


2009-12-01
Živé a jedinečné spojení­ primitivnosti a praktického smyslu pro realitu. Neobyčejná fantazie a exotičnost. Jadrný humor. Zachycení­ tí­živých situací­, touhy po svobodě a přičinlivosti lze nalézt ve vzpomí­nkách cestovatele a polární­ka, které jako jediné považoval za opravdu „svou“ knihu. Zatí­mco Golombkovy s Valentovy úpravy hojně vycházely a český čtenář je zná, zpracování­ Rudolfa Těsnohlí­dka na základě Welzlových dopisů vyšlo poprvé a naposledy v roce 1928. Titul vychází­ nově i s původní­mi, dnes již poeticky „archaickými“ fotografiemi a chce tak znovu oživit co nejautentičtější­ obraz autora prostřednictví­m svébytných vyprávěnek jeho dobrodružství­ na dalekém Severu.
Zcela exkluzivně jsme se ho rozhodli doplnit buď DVD, nebo CD z produkce hudební­ho vydavatelství­ či filmového studia.
kniĹľnĂ­ nakladatelstvĂ­

Recenze I. sv. Vybraných spisů Ludví­ka Aškenazyho v Českém rozhlase


2009-11-20
Český rozhlas, studio v Českých Budějovicí­ch, vysí­lá v neděli 21. 11. 2009 recenzi knihy Etudy dětské a nedětské v pořadu Literární­ matiné. Od toho data bude možné recenzi nají­t i na internetu.
http://www.rozhlas.cz/cbStarší články: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109