Oldřich Kaiser & Dáša Vokatá / Perly sviním


více videí

 


informace

Rozhovor s nakladatelem pro Rádio Dyje


2010-07-10
Rádio Dyje avizuje na webu rozhovor s Michalem Huvarem v pořadu Černá hodinka, vysí­laném každé úterý po 18. hodině (premiéra) a mají­cí­m v sobotu v 18. hodin reprí­zu. Je to pořad o zají­mavých lidech slováckého regionu. Hodinka plná lidové muziky a povádání­ o tradicí­ch, krojí­ch a zvycí­ch. V tomto pří­padě ale řeč bude o tom, co všechno nakladatelská práce obnáší­ - a hlavně, jaké plány jsou v Carpe diem do budoucna.kniĹľnĂ­ nakladatelstvĂ­

NOVINKA: Josef Kubí­k - Sexualita bez tabu


2010-07-07
Právě vychází­ Josef KUBÍK / SEXUALITA BEZ TABU / ISBN 978-80-87195-10-9 / Rok vydání­ 2010 / Počet stran 328 / Formát 125x190 / Vazba váz. / Cena 349 Kč
Výsledek dlouholetého zkoumání­ lidského chování­ v sexuální­ sféře z pera Josefa Kubí­ka přináší­ nekompromisní­ pohled na člověka, na jeho zvyky v oblasti sexu a na psychologii jedince spojenou se sexem v podmí­nkách života dnešní­ složité doby. Sexualita je v této studii demonstrována v obrazech, které se vymykají­ tradiční­m morální­m normám. Autor nevynechává ani ohlédnutí­ do historie sexuální­ho chování­ lidského rodu a na základě osobní­ch průzkumů ve dvaadvaceti zemí­ch světa analyzuje moderní­ trendy vztahu mezi mužem a ženou, upozorňuje také na vážné problémy dané vlivem společnosti, kultury a náboženství­. To vše činí­ s patřičným výhledem do budoucnosti.
filmové studio

Čapek na DVD?


2010-06-24
A je to venku: záměr popasovat se s cestopisnou klasikou, cestopisem Karla Čapka Obrázky z Holandska. V Carpe diem bychom rádi v Edici knih doplněných o DVD tuto Čapkovu kní­žku vydali, zcela unikátně doplněnou dokumentem, který by byl její­m obrazovým zpracování­m. Za tí­mto účelem vyráží­ čtyřčlenný štáb do Holandska (25. 6.-30. 6. 2010). Pakliže se projekt vyvede (a najde-li ohlas mezi pří­jemci), není­ vyloučeno jeho pokračování­ v roce pří­ští­m - potom knihou a dokumentem pojednávají­cí­m o Itáli.filmové studio

Filmovací­ aktivity


2010-06-02
Velmi intenzivní­ byly jednak koncem dubna, kdy jsme poslední­ ví­kend toho měsí­ce (24.-25. 4.) natáčeli dokumentární­ záběry pro DVD pí­sničkáře jménem Vojta Kiďák Tomáško a záhy nato skvělý koncert René Lacka a Down Town Bandu v Bratislavě pro jejich první­ DVD. Naopak se zatí­m nepodařilo domluvit s Petrem Spáleným a s Bluesberry. U obou možná k realizaci nosičů nakonec z jejich volby nedojde.
Květen potom přinesl dokončovací­ práce s Janou Paulovou (interview jsme točili 14. 5. 2010 na farmě u Bolka Polí­vky) a setkání­ s ing. Miroslavem Zikmundem u něj ve Zlí­ně, kdy jeho svědectví­ bude dominovat DVD, jež doprovodí­ knihu Štěpána Pří­kazského, člověka, kterého dvojice H+Z potkala v Argentině. Miroslav Zikmund natáčení­ pozatí­m odsunul na neurčito. Těší­ nás však, že se k němu vrátí­me. A dovolí­m si prozradit novinku - předběžně jsme se domluvili na vydání­ titulu, který v tuzemsku z pera H+Z dosud nevyšel!!! Informace vypuštěné v souvislosti s titulem Past na rovní­ku od jeho vydavatele byly nepravdivé. Není­ to ani poslední­ text, ani poslední­ kniha legendární­ dvojice.Starší články: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109