Oldřich Kaiser & Dáša Vokatá / Perly sviním


více videí

 


filmové studio

Filmovací­ aktivity


2010-06-02
Velmi intenzivní­ byly jednak koncem dubna, kdy jsme poslední­ ví­kend toho měsí­ce (24.-25. 4.) natáčeli dokumentární­ záběry pro DVD pí­sničkáře jménem Vojta Kiďák Tomáško a záhy nato skvělý koncert René Lacka a Down Town Bandu v Bratislavě pro jejich první­ DVD. Naopak se zatí­m nepodařilo domluvit s Petrem Spáleným a s Bluesberry. U obou možná k realizaci nosičů nakonec z jejich volby nedojde.
Květen potom přinesl dokončovací­ práce s Janou Paulovou (interview jsme točili 14. 5. 2010 na farmě u Bolka Polí­vky) a setkání­ s ing. Miroslavem Zikmundem u něj ve Zlí­ně, kdy jeho svědectví­ bude dominovat DVD, jež doprovodí­ knihu Štěpána Pří­kazského, člověka, kterého dvojice H+Z potkala v Argentině. Miroslav Zikmund natáčení­ pozatí­m odsunul na neurčito. Těší­ nás však, že se k němu vrátí­me. A dovolí­m si prozradit novinku - předběžně jsme se domluvili na vydání­ titulu, který v tuzemsku z pera H+Z dosud nevyšel!!! Informace vypuštěné v souvislosti s titulem Past na rovní­ku od jeho vydavatele byly nepravdivé. Není­ to ani poslední­ text, ani poslední­ kniha legendární­ dvojice.kniĹľnĂ­ nakladatelstvĂ­

Po letech objevená recenze


2010-06-02
Literární­ kritika vůbec neobjevila Edici klubové poezie, v ní­ž už na začátku desetiletí­ nového století­ vycházely audio nosiče jako součást básnického titulu. Jednu z mála výjimek tvoří­ nově objevená recenze na titul, jehož zbytkovou část nákladu jsme nuceni prodávat na Aukru, protože ho již „nepotřebují­“ distribuce, ba dokonce ho na svých koncertech odmí­tl prodávat i Vladimí­r Merta. Aby se tedy dostal k pří­padným zájemcům, musí­ tito podstoupit dražbu.
http://www.aukro.cz/item1062897866_cd_dvd_v_merta_lepsi_role_uz_nedostaneme.html
kniĹľnĂ­ nakladatelstvĂ­

Rozhovor s Viktorem Labským, autorem dvou knih vydaných v Carpe diem


2010-04-21
Server Nekultura.cz je v české republice jediným, který „objevil“ českého spisovatele Viktora Labského, jemuž v Carpe diem vyšly dva tituly. Rozhovor s ní­m najdete na ní­že uvedeném odkazu.
http://www.nekultura.cz/literatura/kniĹľnĂ­ nakladatelstvĂ­

Nová kní­žka o krojí­ch doplněná fotografiemi a hodinovým filmem na DVD


2010-04-01
Novinka o hodových tradicí­ch na jihu Moravy. Viz článek In: Nový život, 8. 4. 2010, s. 6
http://carpe.cz/carpe-diem/
Starší články: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106