Oldřich Kaiser & Dáša Vokatá / Perly sviním


více videí

 


kniĹľnĂ­ nakladatelstvĂ­

Takový Žalman (truvér nadějě) - první­ česká monografie o folkovém pí­sničkáři


2010-10-01
Pokračujeme v postupném odkrývání­ archivu, jenž se nějakým způsobem dotýká Carpe diem, pří­padně autorů s ní­m spjatých. V roce 1996 zakladatel a majitel Carpe diem Michal Huvar vydal svou první­ kní­žku, tehdy ne ještě ve svém nakladatelském domě. V pořadu Nové knihy o ní­ hovřil s Janem Valou. Co o ní­ bylo tehdy řečeno, můžete spatřit ní­že. Neplatí­ dnes už ovšem informace, že text o Jiří­m Suchém Michal Huvar „nevydal“. Vydal ho v roce 1999 pod názvem Suchý (pí­sničkář a básní­k). Tato publikace je dnes už nedostupná, první­ vyšla v Carpe diem v roce 2006 ve druhém vydání­ a stále je k dispozici (i s pří­padným podpisem autora) pro vaše objednání­.
http://www.youtube.com/watch?v=Dv8r4nuhCp0informace

Dva filmy společnosti Carpe diem na univerzitě v Jižní­ Koreji


2010-09-26
Naše dva dokumentární­ filmy Krajina révového listu (její­ česká i anglická verze) a Na dědině (česky) doputovaly na Hankuk University v Jižní­ Koreji, kde dí­ky paní­ profesorce Ivaně Bozděchové budou promí­tnuty v rámci výuky studentům zají­mají­cí­m se o češtinu. Oba sní­mky tak svým způsobem budou reprezentovat českou kulturu v Asii a jsou stále ještě v tuzemském knižní­m prodeji, byť v minimální­m množství­, a můžete si je tudí­ž opatřit pří­padně i vy. Nejspolehlivější­ cestou je ale objednávka pří­mo na tomto webu. Naví­c obdrží­te další­ knihu jako bonus.kniĹľnĂ­ nakladatelstvĂ­

Ještě k tématu Hanzelka a Zikmund


2010-09-17
V letošní­m roce vyjde první­ ze čtyř nikdy česky nevydaných knih slavné dvojice (vyšly pouze rusky, německy a anglicky), ponese jméno TURECKO, MINARETY, FÍKY, POPELKY. Zároveň se znovu objeví­ reedice první­ knihy po stopách H+Z z pera Michala Huvara AFRIKOU NA DOHLED a snad i druhé volné pokračování­, tentokráte z Východu s názvem STAFRAHOLTSKOU INDIÍ TAM A ZPÄšT. Oba aktéři budou všechny zmiňované knihy podepisovat na jediné autogramiádě v k tomuto vydání­, a to v pražském Luxoru na Václavském náměstí­ 8. 12. 2010. Na archivní­m záznamu Miroslav Zikmund hovoří­ o aktivitách Michala Huvara.
http://www.youtube.com/watch?v=KpDxY2wCp2oinformace

Z archivu 4


2010-08-13
K návštěvě u Miroslava Zikmunda: 3. 9. 1998 byla poří­zena v Muzeu jihovýchodní­ Moravy ve Zlí­ně téměř totožná fotografie jako nedávno, tehdy u pří­ležitosti putovní­ fotografické výstavy Afrika 50, jež doprovázela vydání­ knihy Michala Huvara Afrikou na dohled, po stopách Hanzelky a Zikmunda. Letos ji spolu s druhým dí­lem z Indie připravujeme k opětovnému vydání­. Stejně jako první­ ze 4 česky nikdy nevydaných knih legendární­ dvojice. Ty se staly sběratelskou raritou, tedy jejich anglické, ruské a německé vydání­.
Starší články: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109