Oldřich Kaiser & Dáša Vokatá / Perly sviním


více videí

 


kniĹľnĂ­ nakladatelstvĂ­

Nové a nové eKnihy Carpe diem


2011-09-23
Elektronické verze našich titulů najdete na serveru eKnihulka - odkaz na této stránce. Zejména si dovolí­m upozornit na fakt, že interaktivní­ knihy, tedy eknihy s videem a audiem, momentálně v České republice vyrábí­ Carpe diem jako jediné. A od 1. 10. k jejich prodeji připravuje soutěž o zahraniční­ zájezd v hodnotě 10.000 Kč.filmové studio

Ledy se hnuly, Vlastičko. Ledy se hnuly!, zní­ hláška z filmu Mladé ví­no....


2011-09-21
Obrázky z Holandska se právě dnes posunuly o notný kus dál. V brněnském studiu je pro připravovaný dokumentární­ film nově načetl herec Ilja Kreslí­k. A konečně se mi zdá, že je to ono, že Čapek jako kdyby čekal právě na Mistra Kreslí­ka, pro mě až do dnešní­ch 14 hodin naprosto neznámého rozhlasového interpreta. Milí­ přátelé, budete překvapeni, to Vám mohu už teď slí­bit! A hodně! A v dobrém!kniĹľnĂ­ nakladatelstvĂ­

Olomoucké knižní­ trhy + III. svazek Vybraných spisů Ludví­ka Aškenazyho


2011-09-06
Carpe diem se po 11 letech neúčasti na jakémkoli knižní­m veletrhu představí­ v Olomouci, mj. s elektronickými knihami a serverem eKnihulka.cz
Zaroveň začí­nají­ dokončovací­ práce na III. svazku Vybraných spisů Ludví­ka Aškenazyho. Vzhledem k tomu, že distribuce mi ve velkém vrací­ předchozí­ II. svazek Pohádky, svazek III. (Divadelní­ hry), a že dědic práv si nepřeje publikování­ hry, kterou jsem přivezl z německého archivu a která česky nikdy nevyšla ani nebyla uvedena na tuzemských divadelní­ch prknech, a tí­m de facto kniha ztrací­ jistou dávku atraktivnosti, tak vyjde ve velmi malém, až bibliofilském nákladu. Upozorňuji proto předem zájemce, aby toto zaregistrovali a nežádali mě po letech o dotisk. Vzhledem k nákladnosti projektu žádný nikdy nebude. Jistotou zí­skání­ vzácného titulu je pří­mé objednání­ u nakladatele, cena bude 455 Kč/kus + poštovné. Ví­ce o obsahu svazku Divadelní­ hry - facebook.informace

Není­ možné odpovědět


2011-09-04
Pan Karel Zakar se dotazuje redakce ohledně pomoci při vydání­ knihy. Nelze mu však odpovědět, protože e-mail byl napsán ze zaří­zení­, které neuvádí­ do e-mailu zpáteční­ adresu. Kromě toho do dopisu neuvedl žádný jiný kontat, takže mu nemohu odpovědět, pokud se řádně neozve znovu.Starší články: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109