Oldřich Kaiser & Dáša Vokatá / Perly sviním


více videí

 


kniĹľnĂ­ nakladatelstvĂ­

Další­ elektronická pohádka


2012-09-26
Tři moderní­, autorské pohádky o lidských vlastnostech, vztazí­ch mezi lidmi i pohádkových bytostech z kraje lesů a rybní­ků. Pohádky folkového pí­sničkáře, v nichž autor nezapře svoji romantičnost, touhu po idylickém prostředí­ a upří­mných mezilidských vztazí­ch. I ony - stejně jako veškeré Žalmanovo tvoření­ - nesou znaky lidového naivní­ho umění­. Ilustroval brněnský malí­ř Pavel Čech. Vychází­ ve formátech Mobi, Pdf, ePub - s audiem (dvě pohádky namluvila Hana Slováčková) bude titul k dispozici v iBooksu společnosti Apple, stejně jako v připravované aplikaci Carpe Diem Online.
http://www.eknihulka.cz/pro-deti-a-mladez/info/zalman-lohonka-hastrmanek-zouzelka
informace

Maďarská jazzová princezna


2012-09-19
MOMENTíLNÄš JE V ČR NA TURNí‰ MAÄŽARSKí jazzová princezna Veronika Harcsa (29 let!), která má ve svém věku rozběhnutou velmi slibnou kariéru nejen doma, ale i v zahraničí­. Promovaná zpěváčka na Lisztově akademii hudby už stihla úspěšné umí­stění­ svých předchozí­ch alb v japonských žebří­čcí­ch, platinové jazzové album a titul "Maďarské jazzové album roku" za druhé album You Don’t Know It’s You. Pravidelně spolupracuje s italským kytaristou a producentem Nicolou Contem. Album Lámpafény (Světlo lampy) je její­m první­m albem zpí­vaném v maďarském jazyce. Spolu se svým jazzovým kvartetem v jedenácti skladbách překrásně zhudebňuje poezii významných maďarských básní­ků 20. století­. Veronika hraje nádherné, komorní­ (a zároveň nejen jazzově, ale i rockově plnokrevné) koncerty v duu, společně s kytaristou Bálintem Gyemantem. JEDNíME O NATOČENÍ KONCERTU...
http://www.harcsaveronika.hu/filmové studio


2012-09-14
Carpe Diem dokončilo v úzké spolupráci s excelentní­m českým nahrávací­m studiem Sono Records editaci obrazově zvukového záznamu mimořádného koncertu projektu Classical Rock amerického dirigenta Johna Axelroda a Severočeské filharmonie Teplice. Koncert byl natočen 22. 8. a termí­n dokončení­ zněl na neuvěřitelné datum: 14. 9. 2012. Zejména dí­ky Milanu Cimfemu (zvuk, SONO) a střihači Pavlu Farkašovi se dí­lo podařilo zrealizovat. Tato reference není­ z našeho pera (bohužel ani kvůli právům nelze zveřejnit ukázku), přišla po schválení­ konečného výsledku:
Vážené Carpe! Video vypadá skvěle. Gratuluji k Vašemu týmu a editorovi Pavolu Farkašovi. PAVOL, jste skvělý, fantastický editor! Tančí­cí­ chlap v Iron Man je úžasný!! Lí­bí­ se mi velmi i využití­ dvojexpozicí­!! Milane, Vy jste bůh. Pavol, Vy jste génius. Děkuji vám oběma!
Doufáme a pevně věří­me, že český posluchač se s mimořádným zážitkem z teplického koncertu bude moci brzy setkat na připravovaném koncertní­m portále www.ikoncert.eukniĹľnĂ­ nakladatelstvĂ­

Druhá kniha Viléma Mrští­ka v elektronické podobě


2012-08-29
Román, jednoduchý pří­běh mladistvé milostné citovosti a pří­rodní­ senzitivnosti, ústí­cí­ v útěk před znevšednění­m měšťáctví­ do pří­rody. Autor impresionistickým stylem zvýraznil úlohu vypravěčského subjektu. Pohádka máje pojednává o vztahu měšťáckého a pohodlného Rí­ši k poctivé, milé a prosté venkovské dí­vce Helence. Stále okouzlují­cí­ a aktuální­!!!
http://www.ereading.cz
Starší články: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109