Oldřich Kaiser & Dáša Vokatá / Perly sviním


více videí

 


kniĹľnĂ­ nakladatelstvĂ­

Tištěná novinka


2012-10-20
Enrique Stanko Vráz / V dálavách světů - výbor z cestopisů pozoruhodné osobnosti z historie českého cestovatelství­.
kniĹľnĂ­ nakladatelstvĂ­

Setkání­ Skácela a Rúfuse


2012-10-10
Neobyčejná kní­žka s verši Jana Skácela a Milana Rúfuse okořeňuje nejen anglický překlad, ale zejména CD s hudbou Dady Klementové, na němž pí­sně s texty obou autorů v původní­ch jazycí­ch zpí­vá Soňa Jány a hosté. Z nabí­dky ochutnával již Český rozhlas 6 v pořadu Kaleidoskop Jana Rejžka a následně i další­ rádia.
kniĹľnĂ­ nakladatelstvĂ­

Mistr Kampanus pro školní­ četbu


2012-10-10
Stěžejní­ autorovo dí­lo z historie českého národa, román z doby pobělohorské, zobrazují­cí­ konflikt jedince a doby. Děj vypoví­dá o životě českého vědce, básní­ka a rektora pražské univerzity, očitého svědka stavovského povstání­, jehož tragický osud je varování­m před ústupky zlu.
http://www.eknihulka.czkniĹľnĂ­ nakladatelstvĂ­

Výbor z poví­dek Viktora Labského


2012-10-10
Výbor z poví­dek Viktora Labského, který vyšel v anglické verzi před časem jako ePub, nyní­ vychází­ ve formátu iBooks - pozatí­m je k dispozici v iTunes, ale připravuje se i jeho distribuce u Amazonu, Barnes & Noble a jinde.Starší články: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109